Tylko dla pełnoletnich i z dystansem do świata!

burdello.pl to sex gra online, która jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 18 rok życia.

burdello.pl to gra porno, która zawiera elementy pornografii, wulgarny język i czarny humor.

Jeśli łatwo Cię oburzyć, jesteś osobą wysoce moralną czy religijną nie wchodź na tę stronę.

Pobierz regulamin, politykę prywatności i cookie.

Jedyna taka gra erotyczna 👉👌 burdello.pl
MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Regulamin dla gry
burdello.pl

Definicje

Gra - gra dostępna pod adresem burdello.pl lub w formie aplikacji wydanych na system Android, iOS i inne.

Gracz - osoba, która założyła konto w Grze oraz zaakceptowała niniejszy regulamin. Gracz Graczem staje się w momencie utworzenia w Grze konta i pozostaje nim do momentu usunięcia konta.

Burdeliki - specjalna waluta w grze, którą można wymienić na PLN (wirtualne, dostępne w grze) oraz przyśpieszyć rozwój w grze (np. skrócić czas przerwy pracowników). Więcej szczegółów jak działają burdeliki i jakie korzyści niosą Gracz znajdzie na forum.

Zamówienie - proces kupowania Burdelików w Grze.

Właściciel - burdello.pl. Kontakt z administratorem odbywa się za pomocą adresu email alfons@burdello.pl lub pocztą tradycyjną, wysłaną do siedziby firmy.

I. Ważne ostrzeżenia

 1. Gra zawiera elementy erotyczne i polityczne. Jest w niej dużo wulgaryzmów i czarnego humoru.
 2. Gra przeznaczona jest dla osób, które ukończyły przynajmniej 18 rok życia, mają dystans do siebie oraz otaczającego ich świata.
  Jeśli łatwo Cię oburzyć, jesteś osobą wysoce moralną czy religijną nie zakładaj tutaj konta. 
  ... a swoją drogą, jeśli jesteś taką osobą, to co robisz na tego typu stronach?! Wstydź się

Gra ma służyć dobrej zabawie, zapewnić dystans do siebie i świata. Nie wolno brać jej na poważnie. Jest fikcją stworzoną i wykreowaną przez scenariusz.

II Ogólne założenia

 1. Gra jest dla Graczy i ma służyć Graczom. Dzięki Grze Gracze mają się dobrze bawić.
 2. Gracz może grać w Grę, a Gra chętnie przyjmie Gracza. 
 3. Gracz oprócz grania w Grę może udzielać się na forum.
 4. Jeśli Gra nie działa lub są z nią jakieś problemy Gracz powiadamia o tym Właściciela na forum w odpowiednim dziale lub przez formularz kontaktowy. Właściciel zrobi wszystko, by problem usunąć i wyeliminować.
 5. Gracz może przestać grać w Grę i usunąć konto. Usunięcie konta trwa 7 dni. Jeśli Gracz jest niecierpliwy i pewny swej decyzji może usunąć konto wysyłając z adresu email, na który założone jest konto w Grze, prośbę do Właściciela o natychmiastowe usunięcie konta. Po otrzymaniu takiej prośby Właściciel usunie konto Gracza najszybciej jak to możliwe.
  Usunięte z Gry konta nie można odzyskać.

III Opłaty

 1. Gra jest darmowa. Gracz może założyć w niej konto i nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
 2. Gracz kiepski, niecierpliwy lub zamożny może dokonywać w grze mikropłatności polegających na zakupie specjalnej waluty zwanej Burdelikami. Mikropłatności zapewnia tpay.com oraz Google Play. 
  Kupując Burdeliki Gracz wyraża życzenie, by usługa została wykonana niezwłoczenie. W związku z tym Graczowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zakupu Burdelików: dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Gracza przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  Właściciel nie zwraca zakupionych Burdelików ani nie wymienia ich równowartości na gotówkę czy inne dobra.

IV Odpowiedzialność

 1. Gracz jest odpowiedzialny w szczególności, za:
  1. Przeczytanie i przestrzeganie regulaminu.
  2. Podanie prawdziwych danych podczas rejestracji i kontaktu z Właścicielem.
  3. Nie kraść Gry (naruszenie prawa własności intelektualnej i majątkowej Właściciela) i nie działać na jej szkodę (ataki na serwer, infrastrukturę Gry i inne działania na szkodę Gry i innych Graczy).
  4. Zabezpieczenie swojego konta do Gry trudnym i niedostępnym dla innych hasłem, oraz podjęcie innych kroków gwarantujących bezpieczeństwo konta (np. instalacja dobrego antywirusa).
 2. Właściciel dołoży wszelkich starań, by Gra działała stabilnie.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Gry spowodowane awariami serwera lub innymi czynnikami losowymi.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za awarie serwera i utracone w związku z tym dane.
 5. Gracz zobowiązany jest do zaniechania umyślnych działań związanych z bezpośrednim lub pośrednim wpływem na stabilność Gry i jej serwerów. W przypadku wykrycia działań nieumyślnych Gracz zobowiązany jest do zaniechania ich natychmiast, po poinformowaniu o nich Gracza przez Właściciela drogą elektroniczną.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Graczy i użytkowników forów. W przypadku wykrycia naruszeń prawa należy o tym niezwłoczenie powiadomić Właściciela przez formularz kontaktowy
 7. Właściciel ma prawo usunąć w Grze konto Gracza bez podania przyczyny. Właściciel może poinformować Gracza o jego zamiarach (usunięcia konta) i przyczynie. Gracz w takim wypadku powinien śledzić skrzynkę email i pozostać w kontakcie z Właścicielem.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepoprawnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji Gracza.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Gracza w związku z korzystaniem z Gry (jak np. kupione na Allegro konto, opłaty za internet czy zakup nowego komputera).

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DKP3 sp. z o.o.
ul. Wspólna 3
41-200 Sosnowiec

alfons@burdello.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DKP3 sp. z o.o.
ul. Wspólna 3

41-200 Sosnowiec

alfons@burdello.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

V Polityka prywatności, czyli RODO i Twoje dane osobowe

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Graczy Gry. Jest też częścią Regulaminu i odpowiedzią na RODO.

Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych użytkowników i Graczy Gry jest DKP3 sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Wspólnej 3 zwanym dalej Administratorem.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
Dane osobowe jakie przetwarzamy

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Graczy i użytkowników Gry: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres IP, dane firmy (nazwa, adres, NIP, reprezentant). Dane osobowe przetwarzamy podczas w trakcie komunikacji (zapytania ofertowe) oraz składania i realizacji Zamówień.

W jakim celu gromadzimy dane osobowe?

4. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) Realizacji Zamówienia od momentu podania danych osobowych podczas składania zamówienia aż do końca świadczenia Usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) Składania Zamówień za pośrednictwem Gry lub innych kanałów komunikacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

c) Spełnienia obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymagane przez ustawodawcę i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d) Umożliwienia korzystania formularza kontaktowego i realizację zapytań ofertowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;

e) Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

f) Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi Gry – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

g) Wysyłania wiadomości związanych z Zamówieniami, wpływającycmi na ich jakość oraz sposób działania – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Zgoda na przetwarzanie

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku składania Zamówienia podanie danych jest konieczne w celu jego realizacji.

6. Gracz może podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

7. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, Gracz może cofnąć tę zgodę w każdej chwili kontaktując się z Właścicielem mailowo, listownie lub osobiście.
Zgodę na otrzymywanie newslettera Gracz może cofnąć klikając w odpowiedni link umieszczony w każdym newsletterze.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawa osoby, której dane dotyczą

8. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

9. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.
Bezpieczeństwo

13. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

Komu przekazujemy dane osobowe?

14. Dla prawidłowego funkcjonowania Gry, w tym dla realizacji Zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych.

15. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. (na przykład, jeśli zamówisz u nas koszulkę i skorzystasz z opcji dostawy kurierem, przekażemy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i email kurierowi).

Właściciel może przekazać dane osobowe następującym odbiorcom:

a) przewoźnicy / kurierzy
b) firmie obsługującej płatności online
c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym świadczenie usług i realizowanie oferty Właściciela i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony WWW, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Gracza wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
d) dostawcy usług księgowych i prawnych
e) dostawcy usług hostingowych
f) inne firmy, które współpracują z Właścicielem jako podwykonawcy oferowanych przez Właściciela usług. Są to m.in.: drukarnie, agencje reklamowe czy sex shop.

VI Polityka cookies

1. Właściciel nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z serwisu obsługującego Grę. Właściciel wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Właściciela, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Gracza. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Gracza w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

7. Właściciel informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Gry.

PARTNERZY: